Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
2916 4cf0
"[...] brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie."

 — Piotr C
nikogonigdybardziej
6572 b9f5
nikogonigdybardziej
0726 b8b6 500
nikogonigdybardziej
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
nikogonigdybardziej

Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 

— Richard Paul Evans " Obiecaj mi"
nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
0483 d628
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
nikogonigdybardziej
9009 8c74 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
nikogonigdybardziej
3224 9872 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
nikogonigdybardziej
8342 00a7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
nikogonigdybardziej
7142 5a5d
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
nikogonigdybardziej
5898 a78c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook

February 18 2015

nikogonigdybardziej
6764 1328 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
nikogonigdybardziej
7142 5a5d
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook

February 17 2015

4417 f4e4 500
Reposted fromdzony dzony viayouaresonaive youaresonaive
nikogonigdybardziej
8656 fea8
Reposted fromFinrod Finrod viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl