Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

nikogonigdybardziej
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaginger-gato ginger-gato
nikogonigdybardziej
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaginger-gato ginger-gato
nikogonigdybardziej
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaginger-gato ginger-gato
nikogonigdybardziej
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viaginger-gato ginger-gato
nikogonigdybardziej
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaginger-gato ginger-gato

June 22 2017

nikogonigdybardziej
0280 c860
Reposted fromoutoflove outoflove viawasteland wasteland
nikogonigdybardziej
9704 e357
nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
6788 91dc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
nikogonigdybardziej
Reposted frombluuu bluuu viawasteland wasteland
nikogonigdybardziej
1815 a3f8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
nikogonigdybardziej
Reposted frommayamar mayamar viawasteland wasteland
nikogonigdybardziej
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland

June 18 2017

nikogonigdybardziej
6746 66f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

June 10 2017

nikogonigdybardziej
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland

May 30 2017

nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
nikogonigdybardziej
2571 3a65
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland

May 21 2017

nikogonigdybardziej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl